Please wait, loading...

 
HomeAuthor

Namhla

UMZIMVUBU MAYOR EXPECTED TO OFFICIALLY LAUNCH THE EMAXESIBENI BOTANICAL GARDENS AT EMAXESIBENI. In an effort to preserve a natural environment and claim a natural ecosystem, Umzimvubu Local Municipality reserved and established a 1.8 km Botanical Garden at EmaXesibeni previously Mount Ayliff. The initiative is aimed at addressing the issues of restoring ecosystems and widely contribute...

https://umzimvubu.gov.za/wp-content/uploads/2020/08/Umzimvubu-1.jpg

INGXELO ENGXAMISEKILEYO IYA KUMAJELO ONKE OSASAZO 13 EKACANZIBE 2021 NGOLWESINE USODOLOPHU WOMASIPALA UMZIMVUBU UNIKEZELE NGOKUSESIKWENI NGEHOLO YOLUNTU EMANGQAMZENI Ngomhla weshumi elinesibini kwinyanga kaCanzibe kwakulomnyaka umiyo, uSodolophu woMasipala wasekuhlaleni Umzimvubu unikezele ngeholo ngokusesikweni kuluntu lwakwaward 25 neyakhiwe kwilali yaseMangqamzeni KwaBhaca. Le holo ithiywe ngegqala lomzabalazo elingasekhoyo uMnu Mlungisi Ndamase, ukanti kuvakele ukuba nakubeni ikwindawo yaMangqamza kodwa...

https://umzimvubu.gov.za/wp-content/uploads/2020/08/Umzimvubu-1.jpg

INGXELO ENGXAMISEKILEYO IYA KUMAJELO OKE EENDABA 26 EkaCanzibe 2021 UMASIPALA UMZIMVUBU UNIKEZELE NGEHOLO LOLUNTU EWARD 8 Namhlanje umhla wamashumi amabini anesithandathu umasipala wasekuhlaleni Umzimvubu uthe wanikezela ngokusesikweni ngeholo yoluntu kubahlali belali yaseLusuthu, kwaWard 8. Leholo nexabise ngaphezulu nje kwezigidi ezibini zeeRandi yamkelwe ngezandla ezishushu ngabahlali balelali ephezukwentaba iNtsizwa. Oku kudandalaziswe yenye yeenkonde zalapha utata uLuzipho...

Copyrights All Rights Reserved. UMZIMVUBU LOCAL MUNICIPALITY.