Please wait, loading...

 
Home2020

2020 October

https://umzimvubu.gov.za/wp-content/uploads/2020/08/Umzimvubu.jpg

Ngomhla weshumi elinesithandathu kwinyanga yeDwarha kwakulonyaka sikuwo, uSodolophu womasipala wasekuhlaleni uMzimvubu uCllr Sobane Mnukwa uzakunikezela ngokusesikweni ibholorho eza kuxhumanisa amaphandle angaphaya kwesithathu, nesekwe kwilali iMarhwaqa kwisithili saMaxesibe. Kusemva kwethuba elide abahlali bale ward besebenzisa lomfula orhwaqelisayo ukufikelela kwiinkonzo abazifumana kwiidolophu, ukanti nezo zifumaneka kumasebe ohlukeneyo kuquka noMasipala lo. Uthe akuqwalasela lemeko uMasipala waqalisa ukwakha ibholorho...

https://umzimvubu.gov.za/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20201006-WA0028-1080x640.jpg

Umzimvubu Local Municipality has been affirmed as the 3rd Greenest Local Municipality in South Africa. This announcement was made by the Department of Environmental Affairs, Fisheries and Forestry during an official handover ceremony held in KwaBhaca earlier today. The Municipality was awarded 2.5 Million for contributing a 60% support system towards the National GMC criteria...

Copyrights All Rights Reserved. UMZIMVUBU LOCAL MUNICIPALITY.